СТЕ ПРЕЛЕЖАЛЕ КОВИД-19 И СЕГА ТЕШКО ПОМНИТЕ, НЕ ВИ ТЕКНУВА ШТО САКАТЕ ДА КАЖЕТЕ? Излегува дека проблемите со помнењето се почести отколку што се мислело

Како нешто да се запомни, да се пронајде вистинскиот соодветен збор или да се обработи нова информација се некои од долгорочните когнитивни потешкотии со кои се соочуваат лица кои прележале КОВИД-19 и се почести отколку што претходно се мислело, покажува нова студија.

Студијата објавена во научното списание ЈАМА покажува дека тие потешкотии повеќекратно се поприсутни кај поранешни пациенти кои биле згрижени во болница поради КОВИД-19 во споредба со оние кои имале поблага форма на болеста и се лекувале дома.

Особено е голема разликата кога се работи за пронаоѓањето на вистински збор: со овој проблем се соочиле 13 проценти од надворешните пациенти во однос на 35 проценти од хоспитализираните.

Кога станува збор за вниманието, односно концентрацијата бројките се 5 и 15 проценти за хоспитализираните, а потешкотии со помнењето истакнале 12 отсто од лицата кои прележале поблага форма во однос на 39 проценти пациенти кои биле хоспитализирани.

Студијата се темели на податоци од 740 пациенти со КОВИД-19 регистрирани во болница во САД.

Жени биле 63 проценти од учесниците во истражувањето. Пациентите најмногу потешкотии имале со помнењето на некои работи – со овој проблем се соочило секое четврто лице опфатено во студијата. Потоа следи проблемот со пронаоѓање на вистинсксиот збор, како и побавно обработување на нови информации.

Со студијата се опфатени само пациенти кои биле во контакт со медицински персонал.

Долгорочните когнитивни ефекти на КОВИД-19 се дел од цела низа на потешкотии со здравјето со кои мораат да се борат лица кои прележале КОВИД-19.

Повеќе од 200 симптоми се поврзуваат со долг КОВИД-19, а постојат и многу други појави кои тешко се препознаваат – како на пример депресија и психосоматски нарушувања.