СТЕ ПРЕЛЕЖАЛЕ КОВИД-19? Овие се најчестите последици на мозокот што задолжително треба да се лекуваат

По избивање на пандемијата со коронавирусот, докажано е дека вирусот може да биде причина за бројни оштетувања на мозокот, кои можат да остават значајни и долгорочни последици на секојдневното функцинирање на болните доколку не се навремено и правилно лекувани.

Еден од трајните приоритети на истражувањата во развиените земји е истражувањето на мозокот. За тоа сведочи и податокот дека околу еден и половина милион научници се занимаваат со невронаука. Повеќе од 45% од целокупните трошоци и оптоварувања во здравствениот систем на Европа го чинат токму болестите на мозокот.

Според податоците од Federation of European Neuroscience Societies (FENS), 179 милиони лица во Европа страдаат од некое нарушувања на функциите на нервниот систем.  Вкупниот годишен трошок од околу 800 милијарди евра за болести на мозокот е поголем од трошоците за лекување на кардиовасуларните и малигните болести заедно.

МОЗОК И ПОСТ КОВИД СИНДРОМ

По избивање на пандемијата со коронавирусот, докажано е дека вирусот може да биде причина за бројни оштетувања на мозокот, кои можат да остават значајни и долгорочни последици на секојдневното функцинирање на болните доколку не се навремено и правилно лекувани.

Примери за такви последици се:

  • Когнитивен дефицит, вклучувајќи потешкотии со концентрацијата и помнењето
  • Отежнато донесување одлуки
  • Промени на расположението
  • Зголемена анксиозност
  • Потешкотии со спиењето

Во периодот до целосно опоравување на болниот и враќање на сите функции на ниво кое претходело на болеста, за ефикасно лекување е неопходна примена на неврокогнитивна рехабилитација, како и поттикнување на интердисциплинарна соработка на бројни струки и насоки во подрачјето на едукацијата, науката и директното пружање на комплементарни услуги.