Стереотактичката радиотерапија (радиохирургија) успешна во лекување на 98 % од случаите на рак на простата

Научниците следеле 91 пациент со рак на простата во прв или втор стадиум на рак на простата во период од пет години

Стереотактичката радиотерапија (радиохирургија) покажала најголема успешност во петгодишното преживување на пациенти заболени од рак на простата во споредба со хируршките зафати и зрачењето, се резултатите од истражувањето на научниците од Медицинскиот центар на Универзитетот „Texas Southwestern“, кое е објавено во магазинот „European Journal of Cancer“.

Помалку несакани ефекти

Оваа терапија која се базира на насочување на многу високи дози на зрачење во центарот на туморот покажала успешни резултати во дури 98 % од случаите.

„Високата стапка на излекување е неверојатна, кога во истиот период ќе се спореди со хирургија или конвенционално зрачење, кое покажа пониска стапка на успешност во петгодишното преживување на пациентите, што е помеѓу 80 и 90 проценти. Сега на располагање имаме посилна и поефикасна форма на неинвазивно лекување на рак на простата, кој бара максимум пет третмани“, изјавил д-р Ракуибул Ханан, професор по радиоонкологија и главен автор на студијата.

Истражувачите следеле пет години 91 пациент со рак на простата во прв или втор стадиум. И несаканите ефекти по радиохирургијата биле помали отколку кај конвенционалното лекување, на пример, проблеми со ерекција биле забележани кај 25 проценти од болните во ова истражување.