Стотици суплементи содржат неодобрени супстанци

Најчесто идентификувани спорни супстанци биле силденафил за подобрување на сексуланата функција, сибутрамин за намалување на телесната тежина и стероиди за зголемување на мускулната маса.

Анализата на податоци на Американската агенција за храна и лекови покажа дека од 2007 до 2016 година, неодобрени и непроверени супстанци биле присутни во 746 трговски марки за додатоци во исхраната (суплементи), кои вообичаено се користат за подобрување на сексуланите функции, намалување на вишокот килограми и зголемување на мускулната маса. Анализираните податоци опфаќале датум, име на производот, фабриката, скриените состојки, категоријата на производот и извор на причините за секој производ.

Најчесто идентификувани спорни супстанци биле силденафил за подобрување на сексуланата функција, сибутрамин за намалување на телесната тежина и стероиди за зголемување на мускулната маса. Околу една петина од производите (157) содржела повеќе од една од спорните супстанци, а кај два производа биле идентификувани дури шест спорни состојки.

Спорните состојки може да предизвикаат штетни последици по здравјето поради нивното прекумерно користење или интеракција со други лекови, здравствени состојби или други состојки во додатоците на исхраната.