Стрептококата може да биде опасна, ова се симптомите по кои ќе ја препознаете инфекцијата

Сигурно сте слушнале за стрептококи. Станува збор за бактерии кои се широко распространети во природата, а досега се откриени 103 видови на стрептококи.

Стрептококата од групата А е бактерија која често се појавува, многу луѓе ја носат во грлото (микроб) и на кожата (колонизација), понекогаш и во аногениталниот тракт и не секогаш резултира со развој на болест.

Ако дојде до развој на болест, инфекција со стрептокока од групата А обично се прикажува како блага болест која се манифестира со болки во грлото, т.е. ангина, заедно со други симптоми (покачена температура, отежнато голтање, зголемени лимфни јазли), но стрептококата може да предизвика и голем број инфекции на респираторниот тракт, кожата и меките ткива, како што се шарлах, импетиго, целулитис (инфекција на кожата), еризипели (вид на целулитис) и воспаление на белите дробови илипневмонија, велат епидемиолозите.

Стрептококата од групата А е најчеста причина за бактериски фарингитис (воспаление на грлото) кај децата и може да се изолира кај приближно 20 до 30 проценти од децата со фарингитис. Стрептококниот фарингитис најчесто се јавува кај деца на возраст од 5 до 11 години и во текот на зимските и раните пролетни месеци, секоја година. Појавата на болеста често се евидентира во градинките и училиштата.

Инфекцијата најчесто се пренесува со близок контакт меѓу луѓето, респираторни капки на заболените при зборување, кивање, кашлање и директен контакт со оштетена кожа. Може да се пренесе и индиректно, преку контакт со предмети контаминирани со секрети на заболените, како што се предмети кои често се допираат со раце (рачки на вратите, славини, играчки итн.).

Како се лекува?

Стрептококната ангина се дијагностицира со микробиолошки преглед, бактериска култура од брис од грло или брз антиген тест, а се лекува со антибиотици и симптоматска терапија.

Во ретки случаи, пациентите по инфекцијата може да развијат постстрептококни компликации, како што се: ревматска треска и гломерулонефритис. Понекогаш, како дел од стрептококна инфекција, се развива инвазивна форма на болеста, како резултат на навлегување на стрептококите подлабоко во телото и крвотокот, што бара соодветна болничка нега.

Во земјава и годинава според епидемиолошките податоци се забележува зголемен број на луѓе кои страдаат од стрептококни инфекции, главно кај деца. Појавата на сите респираторни инфекции, вклучително и стрептококните, се фаворизирани со сместување и престој во слабо проветрени простории, каде што престојуваат многу луѓе.

За да се намали бројот на болни, неопходно е да се обезбеди секое лице со симптоми на стрептококна болест да не доаѓа во колектив, да се зајакнат еколошките хигиенски мерки (вентилација на просториите, чистење и дезинфекција на играчките и други мерки) и да се зајакнат хигиенските мерки (миење раце и респираторна хигиена). Раните на кожата треба да бидат соодветно згрижени и покриени со фластер.

Секој болен треба да се јави кај својот матичен лекар или педијатар, со цел да се потврди болеста и да се спроведе соодветно лекување.