СТРУЧНО ОБЈАСНУВАЊЕ: Како да ги разликувате симптомите на КОВИД-19 и грип и која болест предизвикува потешки случаи

Грипот е пред врата, а тоа оваа сезона посебнo ја отежнува работата на здравствените работнци, бидејќи вирусите на грип и КОВИД, предизвикуваат слични симптоми и ја отежнуваат дијагнозата. Според ново американско истражување и компликациите се поголеми кај потешка форна на КОВИД-19, отколку при потежок случај на грип.

Како да се разликуваат симптомите? Двете болести резултираат со изненадна кашлица и зголемена телесна температура, како и општо чувство на слабост.

Болка во грлото, главоболка, болка во мускулите, течење на нос се почести симптоми кај заболените од грип, додека губењето на осетот за мирис и за влус е типичен за КОВИД-19, порачува Институтот Роберт Кох во Германија.

Германскиот јавноздравствен институт неодамна во извештај објави дека најчестите знаци на КОВИД-19 се: кашлица која се јавува во 45% од случаевите, како и температура кај 38%. Губење на осетот за мирис и вкус чувствуваат 15% од болните. Но, лабораторискиот тест е единствен начин за сигурна дијагноза.

Според лекарите, наједноставно е да се препознае обична настинка, иако и таа може да предизвика главоболка, замор, треска и болка во грлото. Имено, настинката нема да предизвика чувство на општа немоќ, како што го следи грипот.

Кога се споредуваат КОВИД-19 и грип, новата пандемиска болест предизвикува значајно повеќе потешки случаи, објави германскиот институт.

Во просек, заболените од КОВИД-19 имаат потреба од подолго болничко лекување. Тие почесто завршуваат на одделите за интензивна нега и тогаш и подолго остануваат на лекување.

На респиратор, за споредба, завршуваат 22 проценти од заболените од новиот коронавирус, во однос на 14 проценти на оние кои заболуваат од грип.

Американските научници ја споредиле стапката на компликации кај 3948 возрасни лица хоспитализирани поради КОВИД-19 и 5453 хоспитализирани претходните години поради грип. Пациентите опфатени со истражувањето кои боледувале од грип, имале повеќе коморбидитети, како болести на срцето и дијабетес. И покрај тоа, кај пацинетите со КОВИД-19 воочена е пет пати пголема стапка на смртност и околу двојно поголема потреба за прием на оддел за интензивна нега, како и подолг престој на болничко лекување во однос на заболените од грип.

Притоа, кај заболените од КОВИД-19 забележан е и почест развој на дури 17 различни компликации, меѓу кои имало и такви поврзани со болести на белите дробови, крвта, срцето, крвните садови, нервниот систем, бубрезите и црниот дроб.