Стручно со д-р Николица Цекиќ: Настинките, заморот, слабата исхрана и надворешните климатски услови влијаат на воспалувањето на синусите

Воспалението на синусите е проследено со општи симптоми како што се зголемена телесна температура, утрински главоболки, снеможување, намалена концентрација, како и болка над самите синуси

Пишува: д-р Николица Цекиќ, специјалист за уво, нос и грло


Што преставуваат синусите?

Синусите се воздушни простори во некои коски на лицето и истите преку своите канали- отвори се во тесна врска со носната шуплина, поради што создаваат една анатомска и функционална единица.

Има четири парни воздушни шуплини и истите се сместени во горниот дел на вилицата, челната коска, ситастата коска и телото на клинастата коска.

До воспаление доаѓа ако од која било причина се јави нарушување на функцијата на носната лигавица со нарушување на вентилацијата на синусните шуплини.

Функцијата на синусите не е докрај докажана, иако постојат многу теории за коишто сѐ уште има спротиставени мислења. Меѓу најчесто споменуваните се респираторната и заштитната функција, како ресонатор на гласот, како и пнеуматизација на одделни коски.

Зошто се воспалуваат синусите?

До воспаление доаѓа ако од која било причина се јави нарушување на функцијата на носната лигавица со нарушување на вентилацијата на синусните шуплини. Инфекцијата најчесто е последица на инфекции на носот, на забите на горната вилица при виличниот синус, на повреди и др.

Фактори кои што влијаат за воспаление на синусите се нарушување на носното дишење поради оток на носната лигавица со затворање на синусините отвори коишто најчесто се од воспалителна природа, полипи во носот, искривена носна преграда и поретко поради туморозни творби. Секако дека и настинките, заморот, слабата исхрана и надворешните климатски услови влијаат на воспаление на синусите како општи фактори.

Воспалението на синусите е проследено со општи симптоми како што се зголемена телесна температура, утрински главоболки, снеможување, намалена концентрација, како и болка над самите синуси.

За побрзо и поточно дијагностицирање на синусното воспаление ни помагаат добро земени податоци за почетокот и за текот на воспалението

Потоа, симптоми на воспалени синуси се и потешкотиите при  дишењето на нос, секреција од носот и слевање на секрет во грлото со кашлица и искашлување, намалено чувство за мирис, а поретко и краврење од носот.

Како да се дојде до точна дијагноза, што е синусоскопија?

За побрзо и поточно дијагностицирање на синусното воспаление ни помагаат добро земени податоци за почетокот и за текот на воспалението и симптомите со коректна инспекција, палпација, како и извршениот локален преглед, надополнети со микробиолошки и со радиографски иследувања или со извршена синусоскопија како најдобар избор.

Синусоскопијата преставува интервенција со која, со помош на ендоскопи, добиваме целосна прегледност на синусната шуплина со можност за земање брис од самата шуплина, материјал за испитување на лигавицата, а секако и пласман на синус катетер низ кој секојдневно се врши испирање на синусот и пласман на лекови за побрзо заздравување.

Како се лекуваат синусните заболувања?

Инфекцијата најчесто е последица на инфекции на носот, на забите на горната вилица при виличниот синус, на повреди и др.

Примарно е редовно, коректно и дисциплинирано земање на антибиотици препишани од доктор, капки за нос (но, не да се претера), лекови за намалување на отокот, лекови за намалување на болката, а секако е можно и локално загревање на заболените места со мирување и со зајакната исхрана и со витаминска терапија.

                                                   Подготви: Сања Наумовска/sanja@panacea.mk