СТУДИЈА: Дијабетесот забрзано го старее мозокот

Рутинските клинички проценки за дијагностицирање на дијабетес обично се фокусираат на глукозата во крвта, нивото на инсулин и процентот на телесна маса, но невролошките ефекти на дијабетесот тип 2 може да се откријат многу години пред да бидат откриени со стандардни мерки, така што до моментот кога ќе се дијагностицира дијабетес тип 2 со конвенционални тестови, пациентите може веќе да имаат неповратно оштетување на мозокот.

Дијабетесот тип 2 е поврзан со неврокогнитивни промени кои упатуваат на забрзано стареење на мозокот, укажуваат резултати од нова студија. Дијабетесот тип 2 бил значајно поврзан со атрофија на сивата маса, првенствено во вентралниот стриатум, малиот мозок и путаменот, како и со реорганизација на мозочната активност.

Исто така, не била воочена поврзаност помеѓу статусот на лекување со метформин и подобрените неврокогнитивни резултати.

Рутинските клинички проценки за дијагностицирање на дијабетес обично се фокусираат на глукозата во крвта, нивото на инсулин и процентот на телесна маса, но невролошките ефекти на дијабетесот тип 2 може да се откријат многу години пред да бидат откриени со стандардни мерки, така што до моментот кога ќе се дијагностицира дијабетес тип 2 со конвенционални тестови, пациентите може веќе да имаат неповратно оштетување на мозокот.