СЗО со нови препораки за превенција од туберкулоза

Се препорачува проширување на пристапите за тестирање и лекување на лицата заразени со туберкулоза, особено кај високоризичните групи, како што се малите деца и лицата со ХИВ

Светската здравствена организација (СЗО) препорача проширување на пристапите за тестирање и лекување на лицата заразени со туберкулоза, особено кај високоризичните групи, како што се малите деца и лицата со ХИВ.

Овој потег ќе го прошири пристапот на тестирање и лекување на лицата со латентна зараза со туберкулоза. Кај пациентите со латентна туберкулоза може да се развие активна туберкулоза во иднина ако не добијат соодветен третман.

„Новите упатства на СЗО ќе им помогнат на земјите да ја катализираат превенцијата на туберкулозата и да придонесат за ставање крај на епидемијата на оваа болест. Со обезбедување дека секој добива третман каков што му е потребен во контекст на превентивниот развој на латентна во активна туберкулоза, ќе се спасат многу животи и ќе се олеснат страдањата“, изјави Тереза Касаева, генерален директор на програмата за СЗО за борба против туберколозата.