СВЕТСКИ ДЕН НА СРЦЕТО: Кардиоваскуларните пациенти се ризични за развој на тешки симптоми на КОВИД-19

На Светскиот ден на срцето лекарите апелираат на граѓаните редовно да го контролираат своето кардиоваскуларно здравје, без оглед на пандемијата со коронавирусот.

Кардиоваскуларните болести се причина за 17,9 милиони смртни случаи во светот годишно, а се проценува дека до 2030 година ќе бидат причина за дури 23 милиони смртни случаи. Во земјава, во 2019 година од болести на циркулаторниот систем починале 10.586 лица со стапка на смртност од 509,8 на 100.000 жители, од кои 5.166 се мажи, а 5.420 се жени. Болестите на циркулаторниот систем учествуваат со 51,8% во вкупниот морталитет и се на прво место во структурата на причини за смрт.

“Во периодот 2010-2019 година во Македонија акутниот миокарден инфаркт учествувал со околу 91,8% во исхемичните болести на срцето, а церебралниот инфаркт и шлогот, неозначен како крварење или инфаркт со околу 88,6% во цереброваскуларните болести. Стапката на морталитет од циркулаторни заболувања во вкупното население во Р.С.Македонија во периодот 2010-2019 осцилира. Во 2010 година стапката на морталитет изнесувала 538,6, а во 2019 година 509,8 на 100000 население“, истакнуваат експертите од Одделот за здравствена промоција и следење на болести при Институтот за јавно здравје.

“Оваа година по повод Светскиот ден на срцето, апелираме до сите грѓани да го чуваат своето срце, и во време на пандемија со коронавирусот, превенцијата е поважна од било кога, особено кога знаеме дека токму кардиоваскуларните пациенти се ризични за развој на потешки симптоми на болеста КОВИД-19“, велат експертите од ИЈЗ.

Овогодинешното мото на Светскиот ден на срцето – 29. септември е “Со срце победи ги болестите на срцето“ .

Најчести ризик фактори за настанување на кардиоваскуларните заболувања кои се поврзани со однесувањето се употреба на тутун, физичка неактивност, неправилна исхрана и прекумерна употреба на алкохол, што доведуваат до четири клучни метаболни/физиолошки промени: покачен крвен притисок, прекумерна тежина/дебелина, покачено ниво на шеќер во крвта и покачен холестерол. Значителен број од смртните случаи се припишува на пушењето односно на тутунот, кој го зголемува ризикот од смрт од коронарна срцева болест и цереброваскуларна болест 2-3 пати. Ризикот се зголемува со возраста и е поголем кај жените отколку кај мажите.