Светски настан со врвни стручњаци – 36. Светски конгрес на Интернационалното здружение за прочистување на крвта

Учесниците ќе добијат европски - УЕМС (Union of European Medical Specialists) акредитирани бодови за учество, во земјава препознаени со еквивалентност.

(А.Т.) /aleksandra@panacea.mk

Најновите светски достигнувања на техниките на прочистување на крвта ќе бидат презентирани на 36. Светски конгрес на Интернационалното здружение за прочистување на крвта, што заклучно со недела, ќе се одржува во МАНУ, а во организација на Македонското здружение за нефрологија, дијализа, трансплантација и вештачки органи.

Проф. д-р Гоце Спасовски, претседател на Конгресот на Интернационалното здружение за прочистување на крвта

Во рамките на овие четири дена ќе се одржат и курсевите за КМЕ на ЕРА-ЕДТА (Association of European kidney specialists/Асоцијација на Европски нефролози и ISN (The International Society of Nephrology) Интернационално здружение за нефрологија. Она што е важно да се потенцира според проф. д-р Гоце Спасовски, претседател на Конгресот на Интернационалното здружение за прочистување на крвта, е дека учесниците ќе добијат европски – УЕМС (Union of European Medical Specialists) акредитирани бодови за учество, во земјава препознаени со еквивалентност.

Дел од конгресот, кој е прв во земјава од областа на нефрологијата, а кој го носи предзнакот светски, се врвни светски признати научници од САД, Јапонија, Кина, Европа… Што се однесува, пак, до темите кои ќе бидат опфатени, според проф. д-р Спасовски, освен дијализата која е најстандардна процедура што регуларно се изведува во земјите од регионот, со сите модалитети и техники, новите дијагностички процедури и можностите за забавување на прогресијата на бубрежната инсуфициенција, ќе се зборува и за техники за прочистување на крвта од соодветни токсини или имунолошки штетни материи во преддијализниот период. За тоа кога да се започне со потребната ренална заместителна терапија, која техника на прочистување да се избере за соодветен пациент и неговата медицинска состојба, како и за сите придружни проблеми кај пациентите кои се лекувани со овие техники и можните долгорочни компликации.

Во рамките на вчерашниот прв ден од одржувањето на 36. Светски конгрес на Интернационалното здружение за прочистување на крвта помина присутните ги слушнаа излагањата на Икуто Масакане од Јапонија, Емад Абдел-Рахман од САД, Владимир Тесар од Чешка и КС Најак од Индија. Во рамките на церемонијата на свеченото отворање, пак, освен топлото добредојде кое на сите присутни им го посака проф. д-р Спасовски, гостите уживаа и во музичката изведба на виртуозите Драган и Ратко Даутовски.