СЗО: Од последиците од туберкулоза секојдневно умираат околу 4 500 луѓе

Иако секоја година бројот на заболени се намалува за два отсто, СЗО истакнува дека за да се постигнат целите на стратегијата „Уништи ја туберкулозата 2020“, потребно е намалувањето да се зголеми на четири, односно пет отсто.

Податоците на СЗО покажуваат дека во 2017 година се евидентирани околу 10 милиони луѓе заболени од туберкулоза, а 1,6 милиони луѓе умреле како последица на заразата. И покрај напорите на многу организации да се подигне свеста во јавноста и мерките кои се преземаат, како последица на заразата со туберкулоза умираат голем број луѓе меѓу кои и деца. Исто така, во 2017 година како последица на заразата починале 230 000 деца.

СЗО укажува и на фактот дека, благодарение на ефикасните медицински методи, оздравувањето е можно. Имено, податоците покажуваат дека од 2000 до 2017 година спасени се животите на 54 милиони заболени од туберкулоза.

Иако секоја година бројот на заболени се намалува за два отсто, СЗО истакнува дека за да се постигнат целите на стратегијата „Уништи ја туберкулозата 2020“, потребно е намалувањето да се зголеми на четири, односно пет отсто.

Југоисточна Азија со 44 отсто заболени од туберкулоза во светот е подрачје на кое оваа болест е најраширена. Следува африканскиот континент со 25 отсто и подрачјето на Западниот Пацифик со 18 отсто. Околу 7,7 отсто заболени од туберкулоза во светот живеат на Источното Средоземје, околу 2,8 отсто на американскиот контитент, а 2,7 отсто во Европа. Две од три заболени личности од туберкулоза живеат во Индија, Кина, Индонезија, на Филипините, во Пакистан, Bангладеш и Јужноафриканската Република. Меѓу европските земји во кои оваа болест е најзастапена се Романија и Бугарија.