СЗО: Се зголемува животниот век во Европа

Просечниот очекуван животен век за цела Европа е повисок за една година, но помеѓу одделни земји разликата изнесува и десет години

Податоците на Светската здравствена организација (СЗО) покажуваат дека во изминатите пет години дошло до зголемување на очекуваниот животен век на жителите на европските земји.

Од друга страна, негативните последици врз здравјето, како што се дебелината и пушењето се закануваат да го поништат постигнатиот напредок.

Во извештајот на Светската здравствена организација, Европејците во 2015 година живееле околу една година подолго (77,8), отколку пред пет години (76,7)

„Луѓето живеат подолго, животниот век се зголемува, а предвремената смрт се намалува. Ова се, се разбира, одлични здравствени пораки“, објаснила Клаудија Штајн од СЗО.

Дебелината е глобален проблем

Прераната смрт во Европа која ја предизвикуваат ракот, дијабетесот и респираторните и кардиоваскуларни болести, опаѓа. Така, во 2015 година, дури девет отсто помалку луѓе починале поради нив, отколку во 2010 година.

Консумацијата на тутунски производи е меѓу најголемите во светот, бидејќи пуши една третина од Европејците на возраст над 15 години.

  • Повеќе од половина од Европејците имаат прекумерна тежина, а процентот на дебели луѓе во популацијата се зголемува низ целиот континент.

Покрај тоа, постојат и големи разлики во очекуваниот животен век во развиените и помалку развиени земји во Европа. Просечниот очекуван животен век за цела Европа е повисок за една година, но помеѓу одделни земји разликата изнесува и 10 години, предупредува СЗО.

„Позитивни примери гледаме во сите земји на Европа, но не со иста еднаква стапка. Најдобар пример за тоа е разликата помеѓу Молдавија и Луксембург. Во првата земја луѓето живеат нешто помалку од 72 години, а во Луксембург 83 години. Иако и обете земји се на ист континент, таа разлика е голема“, објаснуваат истражувачите. Слично, и во Исланд се очекува дека мажите ќе живеат дури 16 години подолго отколку во Казахстан.