ТАБЕЛА: Како да разликувате зараза со коронавирус од настинка и грип?

Симптомите на зараза со новиот коронавирус се слични со симптомите на настинка и грип. Проверете како да ги препознаете симптомите на инфекцијата ако се сомневате дека сте заразени и телефонски контактирајте го својот матичен лекар.

Според расположливите податоци, КОВИД-19 трае од два до 14 дена, со тежишна линија/просек од пет, шест дена. Засега постојат ограничени сознанија за целиот спектар на клиничката слика на заболените, иако најчесто се евидентираат следниве симптоми: зголемена телесна температура, кашлица, отежнато дишење, болки во мускулите, губење на осет за мирис или вкус, како и замор и општа слабост. Потешката клиничка слика и потребата од интензивно лекување е почеста кај лицата во повозрасни години, како и оние кој имаат коморбидитети.

Ова е табела во која се наведени разликите помеѓу заразите на настинка, грип и коронавирус.

СИМПТОМИ

КОВИД-19

ГРИП

НАСТИНКА

Треска
Вообичаено Вообичаено Ретко
Замор
Понекогаш Вообичаено Понекогаш
Кашлица
Вообичаено (најчесто сува) Вообичаено (најчесто сува) Блага кашлица
Кивање
Не Не Вообичаено
Болки
Понекогаш Вообичаено Вообичаено
Затнат или течење нос
Ретко Понекогаш Вообичаено
Болки во грлото
Понекогаш Понекогаш Вообичаено
Дијареа

Ретко

Понекогаш (најчесто кај деца)

Не

Главоболка

Понекогаш

Вообичаено

Ретко

Краток здив

Понекогаш

Не

Не