Телевизорот во детската соба носи ризик од дебелина

Студијата, исто така, покажала дека времето поминато во гледање телевизија во младоста, како навика останува и во повозрасниот период, што доведува со дебелеење и зголемен холестерол.

Децата кои имаат телевизори во своите соби изложени се на поголем ризик од дебелина и поголем обем на половината. Ова откритие потекнува од студија објавена во списанието American Journal of Preventive Medicine која покажала дека обемот на половината кај деца кои долго време поминуваат во гледање телевизија може значително да се зголеми. Ова истражување е слично на еден претходен извештај според кој мускулите кај децата слабеат пропорционално со времето поминато пред телевизор со обемот на половината.

Студијата, исто така, покажала дека времето поминато во гледање телевизија во младоста, како навика останува и во повозрасниот период, што доведува со дебелина и зголемен холестерол.


Тим на истражувачи од Пенингтон центарот за биомедицински истражувања во Лузијана докажал дека врската помеѓу телевизорот во собата на детето е особено истакната околу зголемувањето на обемот на половината кај најмладите.

„Врската помеѓу телевизорот и дебелината главно се базира на индексот на телесната маса. Долгото гледање телевизија е поврзано со адипозитетот во посебни депоа и кардиометаболичкиот ризик“, вели д-р Питер Кацмаржик, главниот истражувач на студијата.

Студијата била спроведена на 369 деца и тинејџери на возраст од пед до 18 години во период од 2010 до 2011 година, при што се водело сметка за застапеност на разлчни индекси на телесна маса, пол, старост е етничко потекло.