Тест на урина може да открие агресивен рак на простата

Се смета дека новиот тест ќе помогне во следење на оваа болест кај мажите на кои не им е потребно лекување и ќе се идентификуваат ширењата на агресивната болест.

Со помош на тест на урина наскоро би можело да се одреди кои пациенти со рак на простата треба итно да се лекуваат, а кои не, укажува нова студија. Ракот на простата може да се подели на низок и високоризичен карцином на простата – мажите со нискоризичен рак на простата ретко имаат потреба од лекување, додека на оние со високоризичен лекување секако им е потребно.

Ракот на простата е чест и над 40 проценти од мажите во нивните 50. години ќе развијат ваков тип на карцином, но не сите умираат од него, па да се одлучи кои пациенти треба да се лекуваат не е секогаш лесно.

Но, британските научници успеале да развијат едноставен тест на урина кој може да измери присутност на агресивниот рак и колкава е присутноста на тој карцином. Претходна верзија на тестот, нарелена ПУР (Prostate Urine Risk), можеше единствено да утврди дали мажите имаат рак од висок или низок ризик.