Тромбоза на површинските вени

Тромбофлебитисот се третира со компресивен еластичен завој, а на пациентите им се препорачува да се движат, бидејќи мирувањето, лежењето, седењето и стоењето во место иницира раст на тромбот

Thrombophlebitis superficial е комбинација на тромбоза и флебитис на површинските вени. Најчестите патолошки состојби што доведуваат до воспалителни промени на венскиот ѕид се: надворешни трауми, повреди и рани (особено кај пациенти со проширени вени) и внатрешни трауми. Овие состојби можат да доведат до компликации како септикемија, апсцес и емболија.

Акутниот површински тромбофлебитис се манифестира како акутно, болно воспаление на вените

Промените на кожата изгледаат како остри ограничени лентички, кои се воспалени, црвени, со присутен оток, осетливи на допир, а присутна е и зголемена локална температура. Болката во текот на следните неколку часови може да стане интензивна и да се прошири по должината на целата вена.

Треба сериозно да се сфатат анамнестичките податоци за губење на апетитот, губење на тежината или појава на други симптоми, што може да укажува на постоење на други болести како што е карцином или тромбоангитис облитеранс.

Особено е важно да се препознаат тромбофлебитисните вени saphena magna, односно saphenae parvae, кои се манифестираат со болно, акутно црвенило, по целата должината на овие површински вени. Проксималниот раст на тромбот во овие вени може да доведе до тромбоза на феморалната, односно поплитеална вена, што може да предизвика понатамошна длабока венска тромбоза, па дури и тромбоемболија.

ДИЈАГНОЗА

Дијагнозата се поставува на база на анамнеза, клиничка слика и преглед на пациентот, а се потврдува со испитувања како што е ехо доплер ултразвук. Лекарот уште при прегледот на пациентот може да забележи тромбофлебитис, кога пациентот стои, бидејќи венските промени се изразито видливи на потколениците.

Со палпација може да се открие постоење на тромбови во вените, а лесно се воочливи и знаци на воспаление на вените (црвенило, оток).

Прогресивниот тромбофлебитис на вената saphenae magnae бара хируршко лекување

ЛЕКУВАЊЕ

Тромбофлебитисот се третира со компресивен еластичен завој, а на пациентите им се препорачува да се движат, бидејќи мирувањето, лежењето, седењето и стоењето во место предизвикува раст на тромбот. Од лекови се препорачува употребата на аспирин (во мали дози), а локално – употреба на препарати на база на хепарин.

Ако со воспалението е зафатена вената saphenae magne (главна собирна вена на површинскиот венски систем на нозете), неопходно е да се користат антибиотици и хепарин. Во случај на изолирана тромбоза на големи вени, може да се изврши инцизија и евакуација на тромбната маса.

Прогресивниот тромбофлебитис на вената saphenae magnae бара хируршко лекување.