Цревата одговорни за инфекциите на крвотокот

За успешно лекување на овој тип на инфекции, клучно е познавањето на изворот на инфекцијата, за да не дојде до повторно појава на инфекцијата, додаваат лекарите.

За инфекциите на крвотокот за време на престој во болница, во поголемиот број на случаи одговорен е дигестивниот систем, укажува нова студија. Американски научници од Универзитетот Стенфорд, користеле нова комјутерска програма за да можат брзо да го идентификуват изворот на инфекција на крвотокот кај 30-тина пациенти.

При тоа откриле дека кај поголемиот број на пациенти, инфекцијата почнува во дебелото црево.

Треба да се истакне дека лекувањето на инфекции на крвотокот со анитибиотици со широк спектар не е едноставно, особено кога не се знае изворот на инфекцијата, нагласуваат експертите. За успешно лекување на овој тип на инфекции, клучно е познавањето на изворот на инфекцијата, за да не дојде до повторно појава на инфекцијата, додаваат лекарите. Затоа, новата компјутерска програма би можела да им помогне на лекарите успешно да го утврдат изворот на инфекција.

Цревата се прифатилиште на илјадници бактерии кои обично не предизвикуваат проблеми додека се во нив. Но, во случај на нивно минување низ цревната бариера во крвотокот, може да дојде до развој на инфекции на крвотокот.