Употребата на одредени антидепресиви во бременоста го загрозува развојот на мозокот на детето

Снимките на мозокот покажуваат дека изложеноста на селективните инхибитори на повторното преземање на серотонинот во матката е поврзана со зголемување на сивата маса во два мозочни региони

Жените кои за време на бременоста земаат антидепресиви од групата на селективни инхибитори на повторното преземање на серотонинот, можат несвесно да го загрозат развојот на мозокот на нивното дете, покажала новата студија.

Во селективните инхибитори на повторно земање на серотонин се вбројуваат циталопрам, есциталопрам, флувоксамин, флуоксетин, пароксетин и сертралин.

Снимките на мозокот покажуваат дека изложеноста на селективните инхибитори на повторното преземање на серотонинот во матката е поврзана со зголемување на сивата маса во два мозочни региони – амигдала и инсула, како и со зголемување на врските помеѓу овие две области, пишува „JAMA Pediatrics“.