УШТЕ ЕДНО ИСТРАЖУВАЊЕ ПОТВРДИ: КОВИД-19 предизвикува компликации на белите дробови, бубрезите и со срцето

Истражувачите обработиле 70.288 случаи на пациенти кои во текот на пролетните месеци поради тегоби поврзани со КОВИД-19 побарале лекарска помош и пресметале колкав е ризикот да некој со КОВИД-19 добие воспаление на белите дробови, затајување на системот за дишење или бубрезите, сепса или системско воспаление.

Големо истражување на пациенти во САД, заболени од КОВИД-19 потврдило бројни компликации од оваа болест, а наодите се објавени во списанието на Здружението на лекари на Канада CMAJ.

“Разбирањето на целата низа на поврзани состојби може да помогне во прогнозата, да ги насочува одлуките за лекување и подобро да ги информира пациентите за нивните реални ризици од разни компликации од КОВИД-19, забележани во литературата и медиумите“, пишува во научниот труд, д-р Вилијам Мурк од Универзитетот Бафало кој го изработил заедно со своите канадски колеги.

Истражувачите обработиле 70.288 случаи на пациенти кои во текот на пролетните месеци поради тегоби поврзани со КОВИД-19 побарале лекарска помош. Повеќе од половина од сите пациенти биле примени во болница, а околу пет проценти од нив биле примени на одделите за интензивна нега. Средната возраст на заболените пациенти била 65 години, а 55,8% биле жени.

Авторите ги анализирале сите наоди и ги идентификувале оние кои по појавата на КОВИД-19 се појавиле почесто отколку пред пандемијата.

Воспаление на белите дробови, проблеми со дишењето, затајување на бубрезите, сепса или системски воспалнија биле најчестите компликации поврзани со КОВИД-19, што е во склад со останатите претходни студии.

Апсолутен ризик да некој со КОВИД-19 доживее некоја од овие состојби во проценти изгледало вака: 27,6% за воспаление на белите дробови, 22,6% за затајување на системот за дишење, 11,8% за затајување на бубрезите и 10,4% за сепса или системско воспаление.

Истражувачите исто така пронашле и поврзаност со низа други белодробни и кардиоваскуларни состојби, како колабирани бели дробови, пореметување на згрутчувањето на крвта и воспаление на срцето, иако ризикот кај нив бил релативно низок. Спротивно на резултатите од други студии, се чини дека КОВИД-19 не е поврзан со зголемен ризик од мозочен удар.

“Оваа студија нуди проценка на апсолутниот ризик и релативната шанса за сите идентификувани дијагнози поврзани со КОВИД-19. Тие проценки се потребни за да на здравствените работници, пациентите и оние кои ги креираат политиките би можеле да ја сфатат веројатноста за компликации од болеста„, велат авторите во својот труд.