Утврдени четири типови на стареење: Откријте на кој му припаѓате

Секој од нас старее, но на поинаков начин, заклучиле научниците

Секој од нас старее, но на поинаков начин, заклучиле научниците од Универзитетот Стенфорд во САД. Тие спровеле истражување на група од 43 здрави испитаници, на возраст од 34 до 68 години на кои им биле следени биолошките маркери во период од две години.

Тимот на американски научници на основа на двегодишната анализа, утврдиле дека постојат четири типови на стареење.

  • Првиот е метаболички и се однесува на таложење на токсични материи во телото.
  • Вториот е имунолошки и е во врска со слабеење на имунитетот кој доведува до бројни инфекции кои можат да станат хронични.
  • Третиот е хепатолошки и предизвикува стареење со слабеење на функцијата на црниот дроб.
  • Четвртиот е нефролошки и значи дека страеењето почнува со пропаѓање на функцијата на бубрезите.

Како што истакнал, проф. д-р Мајк Шнајдер, автор на студијата, еден тип на стареење не исклучува друг, односно кај едно лице може да се јават повеќе типови на стареење, што доведува до многубројни здравствени проблеми.

“Успеавме да воочиме многу јасни обрасци по кои се старее и разликите на молекуларно ниво се големи. Лицата кои стареат на метаболичко ниво најчесто азвиваат пореметување на регулирањето на шеќерот во крвта, што често ги води во дијабетес“, вели проф. д-р Шнајдер.

Научниците кои  ја спровеле оваа студија ја сметаат за значајна, пред се, поради тоа што луѓето можат на основа на анализа на крвта и пореметувањата да утврдат на кој тип на стареење припаѓаат. Следствено на тие наоди, можат да превземат соодветни превентивни мерки. Тие најчесто се однесуваат на промена на начинот на исхрана и физичка активност.

Во заклучокот на студијата се наведува дека утврдувањето на четирите типа на страеење е само врв на ледениот брег и дека треба да се спроведат уште многу истражувања како би се откриле сите детали.