ВАЖНО ИСТРАЖУВАЊЕ НА НАУЧНИК ОД СТЕНФОРД: Стапката на смртност од КОВИД-19 е пониска отколку што првично се шпекулираше

При тоа, проф. Јоанидис предупредува дека повисоката смртност на почетокот на пандемијата можеби е предивизвикана од лошо управување со пандемијата.

Џон П.А Јоанидис, водечки светски стручњак за епидемиологија, како и за наука за биомедицински податоци, објави исклучително важно истражување “Глобалните преспективи на КОВИД-19 епидемиологијата за полн круг на пандемијата“. Ова истражување на научникот од Стенфорд , кој е меѓу најцитираните во светот, го помина т.н. peer review и не донесува ништо контроверзно, иако дава заклучоци кои сериозно би можеле да ја нарушат репутацијата на сите оние кои на основа на суспектни модели, најавуваа огромен број мртви за време на КОВИД-19 пандемијата.

Така, проф. Јоанидис предупредува на проценката на Светската здравствена организација дека до октомври се заразени околу 10 проценти од светската популација и на основа на голем број студии собрани низ целиот свет доаѓа до заклучок дека глобалната стапка на смртност (IFR – infection fatality rate) е 0,15 – 0,20 проценти од општата популација, додека кај лицата помлади од 70 години смртноста изнесува само 0,03-0,04 проценти. Бројките се далеку од оние кои предизвикаа паника и бран на затворање и карантини низ земјите.

 Научникот при тоа предупредува дека повисоката смртност на почетокот на пандемијата можеби е предизвикана од лошото управување со пандемијата, дисфункционалните здравствени системи, погрешни терапии, испраќање на пациенти со КОВИД-19 во домови за нега и верува дека таквите грешки во иднина може да се избегнат.

Шпекулирајќи за можниот колективен имунитет, Јоанидис понуди и калкулации на вкупниот број на смртни случаи за време на пандемијата на повеќе претпоставки. Според онаа кога колективниот имунитет би бил достигнат ако се заокружи 60 проценти од светката популација, може да се зборува за 1,58 до 8,76 милиони смртни случаи во период од пет години, што би претставувало 0,5 до 2,9 процнети од глобалните смртни случаи.

При ова, треба да се води сметка дека пониската бројка би подразбирала да поризичните групи од населението бидат подобро заштитени од здравиот дел на популацијата. Но, проф. Јоанидис предупредува и на теории според кои колективен имунитет може да се достигне на многу пониски нивоа ( 40 или само 20 проценти) и на можноста за многу подобро управување со пандемијата, подобри терапии, како и на појавата на вакцина.

Ова истражување на научникот од Стенфорд , кој е меѓу најцитираните во светот, го помина т.н. peer review и не донесува ништо контроверзно, иако дава заклучоци кои сериозно би можеле да ја нарушат репутацијата на сите оние кои на основа на суспектни модели, најавуваа огромен број мртви за време на КОВИД-19 пандемијата.

Тој предупредува дека во развиените земји речиси сите починати од КОВИД-19 инфекцијата имале барем еден докажан коморбидитет, што според него, го твора прашањето на класификација на смртта со или од КОВИД-19. Професорот забележува и изразено голема разлика во ризикот помеѓу децата и повозрасните и таа разлика е 1000 пати.

Угледниот научник храбро излегува и со заклучоци дека голем број на смртни случаи во првиот милион на жртви од КОВИД-19 се предизвикани од неподготвеност на здравствените системи, но и од погрешни терапии, како и од употребата на вентилатори кои можеби ги влошиле исходите.

Јоанидис предупредува и на големото потценување на вкупниот број на асимптоматски пациенти на почетокот на пандемијата. Тој последниот број на симптоматски болни го проценува на околу 40 проценти и предупредува дека на почетокот на пандемијата се сметало дека таа бројка е за 50 до 100 пати помала. Тоа, потенцира тој, имплицира погрешни епидемиолошки одлуки.