Вежби за дишење од 5 минути може да помогнат во намалување на крвниот притисок

Овој временски ефикасен метод на тренинг бил доволен за да се намали систолниот (горниот) крвен притисок за приближно 9 mm Hg.

Обврските и ангажираноста во секојдневниот живот често ги спречуваат луѓето да бидат доволно физички активни.  Но, според нова студија, потребни се само 5 минути вежби за дишење, 6 дена во неделата, за да се намали крвниот притисок и да се подобри здравјето на срцето.

Овој временски ефикасен метод на тренинг бил доволен за да се намали систолниот (горниот) крвен притисок за приближно 9 mm Hg.

Исто така, се покажало дека, ендотелната функција (дилатација посредувана со проток) се подобрува за околу 45 проценти кај лица кои дневно практикувале 5-минутни вежби за дишење..