Вишокот килограми двојно го зголемува ризикот од рак на матка кај жените

Ова истражување покажало дека за секои пет дополнителни единици на индекот на телесна маса, ризикот од рак на матка се зголемувал за 88 проценти.

Познато е дека обезноста е поврзана со многу видови на рак, а резултати од ново истражување укажуваат дека прекумерната телесна тежина долгорочно го удвојува ризикот од рак на ендометриум кај жените.

Според мислењето на експертите, генетските анализи би можеле да се користат за откривање како обезноста предизвикува рак и што може да се направи тоа да се спречи.

Врската помеѓу прекумерната тежина и ракот на матка (ендометриум) е добро позната, а ова истражување објавено на BMC Medicine, е едно од најголемите кое ја проучувало таа врска на молекуларно ниво.

Ова истражување покажало дека за секои пет дополнителни единици на индекот на телесна маса, ризикот од рак на матка се зголемувал за 88 проценти.

Од претходно е познато дека прекумерната телесна тежина или обезноста го зголемува ризикот од развој на 13 различни видови на карцином. За да се намали ризикот од рак, важно е да се одржува здрава телесна тежина со балансирана исхраба и физичка активност.