Влијае ли висината на ризикот за рак на дебелото црево?

Оваа студија, објавена во Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, се надоврзува на доказите дека поголемата висина е занемарен ризик фактор и дека треба да се земе предвид при проценката и препораката на пациентите за скрининг за рак на дебело црево.

Анализа на 47 студии покажала дека повисоките луѓе имаат поголем ризик од рак на дебелото црево од пониските луѓе, што би требало да се земе предвид кога е во прашање скринигот за оваа болест. Имено, се покажало дека највисоките лица во рамките на највисокиот перцентил за висина, имале 24 отсто поголем ризик од развој на рак на дебелото црево во однос на најниските лица во рамките на најнискиот перцентил.

Исто така, секое зголемувањ ена висината од 10 сантиметри е поврзано со 14 проценти поголем ризик од рак на дебелото црево и 6 проценти поголеми шанси за аденом.

Оваа студија, објавена во Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, се надоврзува на доказите дека поголемата висина е занемарен ризик фактор и дека треба да се земе предвид при проценката и препораката на пациентите за скрининг за рак на дебело црево.

Се смета дека висината може да биде исто толкав ризик фактор за рак на дебелото црево, како и факторите на начинот на живот, како пушењето, консумирањето алкохол и исхраната богата со преработено црвено месо.