Во Европа се повеќе заболени од сифилис

Само во 2017 година пријавени се над 33.000 нови случаи, што е најголема бројка од кога ECDC го започнал надзорот. Од 2010 година, инциденцата на сифилис постојано се зголемува и до сега се потврдени 260.000 случаи.

Најновите подтаоци од Европскиот центар за превенција и контрола на болести (ECDC) покажуваат дека во моментов во Европската унија забележен е најголем број на мажи кои се заразени од сифилис – полово пренослива болест. Најголемиот број заболени се заразиле при полов однос со други мажи. Моментално сифилисот погаѓа повеќе луѓе од ХИВ.

Само во 2017 година пријавени се над 33.000 нови случаи, што е најголема бројка од кога ECDC го започнал надзорот. Од 2010 година, инциденцата на сифилис постојано се зголемува и до сега се потврдени 260.000 случаи.

Во 2010 година, имало 4,2 заболени на 100.000 жители, а во 2017 7,1 на 100.000 жители, што претставува зголемува за околу 70%. Инциденцата на сифилис се зголемила за над 100% во пет земји – Исланд, Ирска, Велика Британија, Германија и Малта.

Сифилисот може успешно да се лекува, но ако се игнорира може да предизвика сериозни компликации ида поттикне ХИВ инфекција. Исто така, сифилисот за време на бременоста може да влијае на фетусот на многу начини, од губење на плодот до развој на конгенитален сифилис кај новороденчето.

Во 62% од случаевите, лицата заразени со сифилис биле мажи кои имале односи со други мажи, во 15% случаеви биле жени и 23% биле хетеросексуални мажи.