Во Охрид заврши 6. Национален конгрес на Македонското здружение по кардиологија

Според претседателката на Македонското здружение по кардиологија, проф д-р Елизабета Србиновска-Костовска, стручниот собир ја постигна целта, пред се во делот на размена на искуства за најновите научни и професионални достигнувања во кардиологијата, но и за најновите упатства за третман кардиоваскуларните заболувања од Европското кардиолошко здружение кои беа цел на секоја сесија на Конгресот.

Со сесија за предизвиците и можностите во кардиоваскуларната превенција,  денес во Охрид заврши тридневниот 6. Конгрес за кардиологија со меѓународно учество.

Според претседателката на Македонското здружение по кардиологија, проф д-р Елизабета Србиновска-Костовска, стручниот собир ја постигна целта, пред се во делот на размена на искуства за најновите научни и професионални достигнувања во кардиологијата, но и за најновите упатства за третман кардиоваскуларните заболувања од Европското кардиолошко здружение кои беа цел на секоја сесија на Конгресот.

Практични сесии, симпозиуми и размена на искуства, беа фокусот на овој 6. по ред Конгрес за кардиологија

Присутните над 800 учесници зборуваа за коронарната артериска болест, срцевата слабост, педијатриската кардиологија, но и за кардиохирургијата, кардиомиопатиите, а беа одржани и неколку практични сесии и постер презентации од областа на современата кардиоваскуларна медицина.

Во рамките на Конгресот, без одржани и неколку симпозиуми на кои беа промовирани нови лекови во третманот на срцевите болести.