Прва школа за напредната срцева слабост во организација на клиниката „Жан Митрев“

Пренесување на новини во лекувањето на срцева слабост, примена на нови процедури и актуелната ситуација во Северна Македонија на мапата на напредни третмани беа дел од темите на Првата школа за напредна срцева слабост организирана од клиниката „Жан Митрев“ и Македонското здружение за кардиологија

На школата зедоа учество повеќе од 80 доктори кардиолози од приватно и јавно здравство од цела Македонија

Пренесување на новини во лекувањето на срцева слабост, примена на нови процедури и актуелната ситуација во Северна Македонија на мапата на напредни третмани беа дел од темите на Првата школа за напредна срцева слабост организирана од клиниката „Жан Митрев“ и Македонското здружение за кардиологија.

Повеќе од 80 доктори кардиолози од приватно и јавно здравство од цела Македонија беа учесници на оваа школа.

„Срцевата слабост е застапена кај повеќе од половината од вкупните кардиоваскуларни заболувања што се појавуваат во Европа. Истовремено во последнава деценија се случува права револуција во лекувањето како медикаментозно така и немедикаментозно во оваа област. Имајќи го сето тоа предвид како и новите европски водичи за лекување на срцевата слабост, Македонското здружени за кардиологија како членка на Европското здружение за кардиологија ја даде својата поддршка на клиниката „Жан Митрев“ за оваа иницијатива и организирање на Првата школа за срцева слабост“, истакна проф. д-р Маријан Бошевски, претседател на Македонското здружение за кардиологија.

Искусни професионалци од меѓународен ранг, од регионот и од земјата со признати достигнувања во полето ги претставија своите заклучоци и пронајдоци. Од домашните специјалисти пред присутните предаваа доц. д-р Тања Анѓушева, доц. д-р Жан Митрев од клиниката „Жан Митрев“, проф. д-р Маријан Бошевски, претседател на Македонското здружение за кардиологија, проф. д-р Елизабета Србиновска-Костовска и доц. д-р Ирена Митевска од Клиниката за кардиологија, проф. д-р Милка Клинчева и доц. д-р Планинка Зафировска од Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Гости предавачи беа и еминентни имиња од регионот: проф. д-р И. Кнежевиќ и проф. д-р Б. Вртовец од Клиничкиот болнички центар – Љубљана, Словенија, како и доц. д-р Дејана Поповиќ од Универзитетски клинички центар – Белград, Србија.

Школата е акредитирана од страна на Лекарската комора на Македонија.