Во случај на грч додека пливате, еве што можете да сторите

Грчењето на мускулите знае да изненади во разни ситуации, но посебно е незгодно кога ќе се случи во море, односно додека пливате. Знаете ли како доаѓа до него и како да си помогнете?

До грч може да дојде како резултат на едноставно истегнување во кревет или при поголема физичка активност, но она што се случува во телото е исто – често болна, од различни причини, траење и облик, неконтролирана контракција на мускулите.

Ако ви се случи грч во вода, важно е да останете присебни и да се сетите на основите на спасување.

Познавањето на техниката на самоспасување им е потребно на сите – да се удави може и добар пливач. Потребата за самоспасување може да се јави заради услови во околината, но и здравствени проблеми или преценување на сопствените способности.

Одржување на површината

Ќе ве потсетиме и на Архимедовиот закон – телото потопено во течност е полесно за тежината на истиснатата течност. Така, токму овој закон е основната техника на самоспасување која овозможува задржување на површината, отстранување на другите опасности (грчеви, умор…) и чекање помош.

Најлесно ќе се одржите ако лежите на грб, максимално потопени во вода (од водата да ѕирка само лицето), па со благи кружни движења со рацете и нозете се создава одржување на површината, а белите дробови се максимално исполнети со воздух што го зголемува волуменот на градите и создава дополнително одржување.

 Отстранување на грчот

Пливачите можат при подолг престој во вода да добијат грчеви во мускулите заради ладење на телото и напрегање. Додека чекате помош можете да си помогнете и самите.

Ширете (извлекувајте) го мускулот 10-15 секунди, со повторување до престанувањето на грчот. Откако тој ќе помине треба што поскоро да излезете од вода заради можноста од повторна појава.