Воопшто не е безопасно, пазете ги децата од адитивите во храната

Фталатите, кои се наоѓаат во пластичните и винилни цевки, кои се користат во индустриското производство на храна, може да влијаат на развој на машките гениталии, да ја зголемат појавата на дебелина кај децата и да придонесат за срцеви заболувања

Адитивите, хемиски соединенија кои се користат за зачувување, пакување и подобрување на вкусот на храната, можат да му наштетат на здравјето на децата, предупредуваат експертите. Имено, се поголем број научни докази ги поврзуваат овие хемиски соединенија со промени во детскиoт хормонски систем, што може да влијае на нивниот развој и да го зголеми ризикот од дебелина во детската возраст.

Бисфенолите како БПА, кои се наоѓаат во пластиката и облогите на металните лименки, може да дејствуваат како естроген во телото, и да влијаат на почеток на пубертетот, намалување на плодноста, зголемување во мастите во телото и на нервниот и имунолошкиот систем.

Фталатите, кои се наоѓаат во пластичните и винилни цевки, кои се користат во индустриското производство на храна, може да влијаат на развој на машките гениталии, да ја зголемат појавата на дебелина кај децата и да придонесат за срцеви заболувања.

Перфлуороалкалните хемикалии кои се користат во амбалажата на храна можат да го намалат имунитетот, родилната тежина и плодноста, и можат да влијаат на тироидната жлезда.

Вештачките бои за храна се поврзани со влошување на симптомите на нарушување на вниманието – хиперактивност (АДХД).

Нитратите и нитритите, кои се користат за зачувување на храната и подобрување на нејзината боја, особено кај преработките од месо, може да го попречат производството на хормоните на тироидната жлезда и се поврзани со карциноми на гастроинтестиналниот и нервниот систем.

Според мислењето на експертите, родителите треба да ја ограничат изложеноста на децата на споменатите хемиски соединенија, пишува „Pediatrics“.