Воспалителните болести на цревата – ризик фактор за срцев удар

Експертите се надеваат дека резултатите од ова истражување ќе ги охрабрат лекарите кои се грижат за пациентите со воспалителни болести на цревата да почнат да размислуваат за воспалителната болест на цревата како дополнителен фактор на ризик за срцеви заболувања

Во споредба со општата популација, пациентите со воспалителни болести на цревата (IBD) се изложени на значително поголем ризик од срцев удар, особено младите лица и жените, покажува новата студија. Резултатите од оваа студија ја нагласуваат потребата за подобрување на следењето и контролата на кардиоваскуларните фактори на ризик кај пациентите со воспалителни болести на цревата.

Ова особено се однесува за пациенти кои се жалат на болка во градите или недостаток на здив

Повозрасните лица со воспалителни болести на цревата имаат поголема веројатност да заболат од дијабетес, хипертензија и дислипидемија.

Експертите се надеваат дека резултатите од ова истражување ќе ги охрабрат лекарите кои се грижат за пациентите со воспалителни болести на цревата да почнат да размислуваат за воспалителната болест на цревата како дополнителен фактор на ризик за срцеви заболувања.

Исто така, треба да се истакне дека повозрасните лица со воспалителни болести на цревата имаат поголема веројатност да заболат од дијабетес, хипертензија и дислипидемија.

Воспалителна болест на цревата обично се дијагностицира на возраст од 15 до 30 години. Жените имаат поагресивен облик на болеста и повисоко ниво на воспаление, се наведува во годишните научни сесии на Американскиот колеџ за кардиологија (ACC).