Времетраењето на сонот е важен фактор за одржување на здраво срце и мозок

Треба да се истакне дека различни студии во последните две децении покажуваат дека над 80 проценти од сите кардиоваскуларни болести може да се спречат со здрав начин на живот и управување со познатите кардиоваскуларни ризик фактори.

Според резултати од нова студија, објавена во стручното списание Circulation, траењето на сонот сега се смета за клучна компонента за идеалното здравје на срцето и мозокот. Инаку, кардиоваскуларните болести се причина број еден за смртност во светот.

Треба да се истакне дека различни студии во последните две децении покажуваат дека над 80 проценти од сите кардиоваскуларни болести може да се спречат со здрав начин на живот и управување со познатите кардиоваскуларни ризик фактори.

Новите научни сознанија укажуваат дека спиењето влијае на целокупното здравје, а луѓето кои имаат поздрави обрасци на спиење поефикасно управуваат со здравствените фактори како што се телесната тежина, крвниот притисок или ризикот од дијабетес тип 2.