Вртоглавицата може да биде поврзана и со сериозни состојби

Обично е пропратена и со некои други симптоми, како што се мачнина и повраќање

Вртоглавица или вертиго е нагло создадено чувство на кружно движење, т.е. вртење – било на своето тело во просторот било на околината околу сопственото тело. Обично е проследена и со некои други симптоми, како што се мачнина и повраќање.

Симптоми

Луѓето денес го користат поимот вртоглавица многу често во секојдневниот говор, но дијагностицирана вртоглавица е состојба која во никој случај не е секојдневна појава. Докторите велат дека пациентите честопати се жалат на чувство на нестабилност што го опишуваат како вртоглавица.

Таквите симптоми можат да се јават како последица на низок крвен притисок, кога сте нестабилни и често ви се стемнува пред очи. Вртоглавицата е всушност едно чувство на ротација било да се ротира просторот околу вас било вие да се ротирате околу просторот.

Најчестиот симптом е многу лесно да се препознае – кога се вртите во кревет од една на друга страна се јавува интензивна вртоглавица

Причини

Причините за вртоглавица можат да бидат различни. Најчеста е нарушување на рамнотежата кое  настанува поради нарушување на центарот за рамнотежа кој се наоѓа во ушите. Имено, во внатрешноста на ушите постои центар кој може да биде оштетен поради обична вироза. Болниот добива изразено силна вртоглавица, мачнина, повраќање, состојба која трае и по неколку дена.

Лекарската помош треба да се побара доколку вртоглавиците се повторуваат или ако се многу интензивни

Особено е важно да се нагласи што пациентите со вртоглавица не би смееле да прават.

Такви пациенти не смеат да работат градежни работи, ниту да планинарат. Мора да бидат многу внимателни при нагли вртења со главата, а, исто така, мора да водат и сметка ако работат ноќе бидејќи може да бидат многу нестабилни. Од особена важност е да се открие која е вистинската причина за појавата на вртоглавица.

Најчестиот симптом е многу лесно да се препознае – кога се вртите во кревет од една на друга страна се јавува интензивна вртоглавица, која трае доста кратко – минута, две, но е исклучително непријатна.

Вртоглавицата може да биде поврзана и со некои сериозни состојби, па дури и со болести, како што се, на пример, тумори на мозокот. Затоа многу е важно да посетите доктор доколку забележите некои од нејзините показатели.