За само 10 минути откривање на сите видови карциноми во рана фаза

Методот е релативно евтин, а компонентите кои се користат за идентификација на клетките на карцином се златни наночестички.

Научниците од универзитетот во Бризбејн развиваат едноставен тест кој за само 10 минути би детектирал карцином, и тоа кој било вид уште во рана фаза. Методот е релативно евтин, а компонентите кои се користат за идентификација на клетките на карцином се златни наночестички.

Како и здравите, клетките на карциномот умираат и се регенерираат, а клучната разлика меѓу првите и вторите е во тоа што клетките на карцином се делат експлозивно и така карциномот се шири преку крвта, предизвикувајќи мутации во ДНК.

Со оглед дека карциномот е сложена и променлива болест досега беше мошне тешко да се пронајде нешто по што здравите клетки се разликуваат од болните, а да е заедничко за сите видови карцином.

Набљудувајќи ги молекулите наречени „метилни групи“ на површината на ДНК во здравите и канцерогените клетки, научниците забележале дека оние во здравите клетки доаѓаат во групи и се расфрлани по геномот, додека клетките на карциномот некогаш и ги немаат.

Кога се во раствор, метилните групи доведуваат до тоа фрагментите на ДНК на карциномот се трансформираат во 3Д наноструктури кои силно го привлекуваат златото, заради што во истражувањето се користеле златни наночестички кои ја менуваат бојата во зависност од тоа дали присутните 3Д наноструктури се мутирани, болни клетки.

Досега тестовите за карцином се испитани на 200 примероци различни видови карциноми кај луѓе, а точноста во откривањето во одредени случаи изнесувала дури 90 отсто.

Новата технологија велат е прилагодена и на електрохемиските системи што би значело дека на крајот би можеле да имаме на своите паметни телефони пренослив систем за детекција на карциноми.

„Се уште не сме сигурни дали сме го нашле ’светиот грал’ за цела дијагностика на карциномите или не, но засега, се чини, дека имаме едноставен универзален маркер за карцином кој би можел да биде пристапен и евтин, затоа што не бара комплицирана лабораториска опрема за издвојување секвенци на ДНК, рекол авторот на истражувањето доктор Трау.