За секоја возраст постојат задолжителни здравствени прегледи

Лекарите порачуваат дека проверката на систематски преглед е важен дел од превенирањето на многу болести

Секој човек знае дека еднаш или двапати годишно, во зависност од возраста и ризик факторите треба да изврши систематски преглед. Лекарите порачуваат дека проверката на систематски преглед е важен дел од превенирањето на многу болести, заради што секој треба редовно да ги прави. Овие совети не важат само за повозрасните или пак за хронично болните, туку и за младите и здравите жени.

Прегледи за жените според возраста:

Жени во 20-ти години – На оваа возраст жените треба да направат самопреглед на градите секој месец, годишен ПАП тест, а посетата на стоматолог и мерење притисок да се практикува еднаш годишно. Мерење на холестерол во крвта да се прави на секои пет години, како и проверка на видот.

Жени во 30-ти години – Во оваа декада самопрегледот на градите е задолжителен еднаш месено, а ако има случај на рак на дојка во семејството, треба да се направи мамографија. Редовно треба да се следат промените на бенките, а стоматолошки преглед се препорачува на секои шест месеци. Еднаш во годината да се направи ПАП тест, холестерол и крвен притисок. Проверка на видот е препорачано на секои пет години.

Жени во 40-ти години – На оваа возраст ПАП тест се препорачува двапати годишно, По 45 години еднаш годишно е задолжителна проверка на видот, холестеролот и шеќерот во крвта. Еднаш на две години треба и мамографија, а редовно да се проверува и хормоните на тироидеата, како и редовен кардиолошки преглед.

Жени во 50-ти години – Обврската за месечна проверка на градите и бенките останува и во овој дел од животот. Еднаш годишно е задолжително и ПАП тест, ултразвук на дојките и посета на стоматолог, како и проверка на холестерол и шеќер во крвта. Еднаш во две години треба да се оди на офталмолог, а на пет години да се направи ректален преглед.