Загадениот воздух го зголемува ризикот за рак на бели дробови и кај непушачите

Се проценува дека 23% од смртните случаи поврзани со ракот на бели дробови во светот се предизвикани од загадениот воздух.

Кај лицата кои никогаш не пушеле, жените се многу посклони од мажите да развијат карцином на бели дробови по изложеноста на загаден воздух, укажува најновата студија претставена на 19-иот Светски конгрес за карцином на бели дробови.

Глобалната преваленција на пушењето тутун општо е во пад, но загадувањето на воздухот стана главен ризик фактор за равој на рак на белите доробови, истакнуваат стручњаците.

Се проценува дека 23% од смртните случаи поврзани со ракот на бели дробови во светот се предизвикани од загадениот воздух.

Исто така се смета дека загадениот воздух е независен ризик фактор за рак на бели дробови меѓу жените кои никогаш не пушеле.

Истовремено, ова истражување исто така покажало дека зачестеноста на аденокарциномот на белите дробови била поголема кај лица кои никогаш не пушеле, во однос на лица кои некогаш пушеле. Ракот на бели дробови, покажала студијата почесто се дијагностицирал во пониски стадиуми кај жените, отколку кај мажите.