Загадувањето на воздухот е поврзано со појава на псоријаза

Ова истражување сугерира дека пациентите и луѓето со висок ризик од псоријаза треба да го намалат времето поминато на отворено и да го подобрат квалитетот на нивната заштитна опрема кога квалитетот на воздухот е лош.

Краткотрајната изложеност на загаден воздух е поврзана со псоријазата, укажуваат резултатите од нова студија. Се покажало дека зголемувањето од 10 μg/m3 азот диоксид е поврзано со зголемување од 2,1 отсто на амбулантните пациенти со псоријаза, додека намалувањето на озонот од 10 μg/m3 било поврзано со зголемување од 0,8 отсто кај амбулантските пациенти со псоријаза.

Болните од машки пол биле почувствителни на промените во метеоролошките фактори, додека женските пациенти и амбулантските пациенти со псоријаза на возраст од 17 години или помлади биле почувствителни на промените во загадувачите на воздухот.

Ова истражување сугерира дека пациентите и луѓето со висок ризик од псоријаза треба да го намалат времето поминато на отворено и да го подобрат квалитетот на нивната заштитна опрема кога квалитетот на воздухот е лош.

Извор: Frontiers in Public Health