ЗАГРИЖУВАЧКИ ПОДАТОЦИ: Над 50 проценти од населението страда од главоболки секоја година, може ли тоа да се спречи?

Тим под водство на епидемиолози од Универзитетот за наука и технологија во Норвешка анализирал епидемиолошки студии за главоболките од 1961. до крајот на 2020.

За некои главоболки значи само дека е време да се испие апче. Но, многумина од нас страдаат од многу посериозни и долготрајни главоболки, покажало ново истражување чии податоци се застрашувачки. Тим под водство на епидемиолози од Универзитетот за наука и технологија во Норвешка анализирал епидемиолошки студии за главоболките од 1961. до крајот на 2020., а податоците вклучуваат општи главоболки, мигрена и тензиски тип на главоболка.

Резултатите покажале дека дури 52 проценти од нас, секоја година страдаат од некоја форма на главоболка. 357 студии кои биле вклучени во анализата главно доаѓале од развиените земји, а меѓу нив не се само клинички студии, туку и истражувања кои опфаќале вработени во разни фирми, студенти и медицински персонал во болниците.

Кога се ќе се собере, авторите процениле дека глобалната преваленца на мигрената е 14%, а тензискиот тип на главоболка 26%. Секој ден 15,8% од светската популација има главоболка, истакнуваат авторите на оваа ревизија на студии. Тие откриле дека сите типови на главоболка биле почести кај жените отколку кај мажите, со тоа што најголемата разлика е присутна кај мигрената (17% жени и 8,6% мажи страдаат од мигрена). Исто така, жените почесто зборувале за главоболките како за траен здравствен проблем, со тоа што 6% од жените изјавиле дека имаат главоболка 15 или повеќе денови месечно, во споредба со 2,9% од мажите кои често страдаат од главоболка.

“Се покажа дека 6 проценти од варијациите во проценката на преваленцата на мигрена може да се објаснат со различните години во кои биле објавени студиите, со тоа што преваленцата е поголема, колку е понова студијата. Но, кога станува збор за други видови главоболки, не беше воочена поврзаност помеѓу датумот на објавување на студијата и проценката на преваленцата. Едно можно објаснување за ова е дека зачестеноста на мигрена е во пораст, но има и други објаснувања. Забележаното зголемување на случаите на мигрена со текот на времето може да биде поврзано со еколошки, физички, бихејвиорални или психолошки промени, но е поверојатно е поврзано со развојот на методологии со текот на годините, што резултира со подобар пристап до лекарите и подобри дијагностички инструменти“, велат авторите.