Запоставените деца имаат помал мозок

Група истражувачи од Кинг колеџот во Лондон го следела развојот на посвоените деца кои раното детство го поминале во сиротилиштата во Романија. Се покажало дека волуменот на нивниот мозок е за 8,6 проценти помал отколку кај другите посвоени деца.  

Една од последиците на занемарување, негирање и останатите неповолности во детството е побавен развој на мозокот, што резултира со намалување на неговиот волумен, утврдиле биртанските научници.

Група истражувачи од Кинг колеџот во Лондон го следела развојот на посвоените деца кои раното детство го поминале во сиротилиштата во Романија. Се покажало дека волуменот на нивниот мозок е за 8,6 проценти помал отколку кај другите посвоени деца.

Од претходно се знае дека злоставувањето и занемарувањето, се искуства со најмногу последици по развојот на детскиот мозок. Високото ниво на кортизол, како последица на изложеноста на стрес, е поврзано со уништување на мозочните клетки и нарушување на врската во самиот мозок.

Емоционалното ускратување е ускратување од основни емоционални потреби, како пружање утеха или учество во социјалниот живот на детето, како и ставање на преголеми очекувања од детето кои тоа не може да ги сиполни, оти не е доволно зрело или таквите ситуации не се безбедни за него.

Професор Сонуга Барк ја смета оваа студија за многу важна, бидејќи прв пат на уверлив начин упатува на влијанието на тешкотиите во раното детство на развојот на мозокот.

Тој вели дека последиците никогаш не исчезнуваат, и се чувствуваат и по долг период од 20 години, дури и откако на децата ќе им се пружи исклучителна заштита и љубов во семејствата кои ги посвојуваат.