Зашто психопатите немаат емпатија(сожалување)

Кога луѓето со психопатија замислуваат дека другите доживуваат болка, мозочните региони поврзани со емпатија и грижа за другите не успеваат да се активираат или да се поврзат со областите на мозокот вклучени во емоционалната обработка и донесувањето одлуки, известуваат истражувачите.

Психопатите обично се опишуваат како со недостаток на емпатија, а новата студија ја открива невролошката основа за овој недостаток на чувства.

Кога луѓето со психопатија замислуваат дека другите доживуваат болка, мозочните региони поврзани со емпатија и грижа за другите не успеваат да се активираат или да се поврзат со областите на мозокот вклучени во емоционалната обработка и донесувањето одлуки, известуваат истражувачите.

Покрај недостатокот на каење, психопатијата се карактеризира со плитко влијание, блескавост, манипулација и бесчувствителност. Стапката на психопатија е околу 23 отсто во затворите, во споредба со околу 1 отсто кај општата популација, покажува истражувањето.

За да ги истражат невролошките корени на нарушувањето, истражувачите проучувале 121 затвореник во затвор со средна безбедност во САД. Затворениците беа поделени на високо психопатски, умерено психопатски и слабо психопатски групи врз основа на широко користената дијагностичка алатка наречена Ревидирана листа за проверка на психопатија зајак.

Истражувачите го скенирале мозокот на учесниците додека им покажувале слики кои прикажуваат физичка болка, како што е прстот кој се фатил во врата или прстот на ногата фатен под тежок предмет. На учесниците им беше кажано да замислат дека несреќата им се случува на себе или на некој друг. Исто така, им беа прикажани слики од неутрални предмети, како што е раката на кваката.

Кога високо психопатичните индивидуи замислувале дека несреќите им се случуваат самите на себе, нивните мозоци светеле во предната изола, предниот среден кортекс, соматосензорниот кортекс и десната амигдала – сите области вклучени во емпатијата. Одговорот беше доста изразен, што укажува на тоа дека психопатичните поединци се чувствителни на мисли за болка.

Но, кога високо психопатичните затвореници замислиле дека несреќата им се случува на другите, нивниот мозок не успеал да светне во областите поврзани со емпатијата. Всушност, место кое е вклучено во задоволството, вентралниот стриатум, осветли. Понатаму, овие лица покажаа абнормална поврзаност помеѓу инсулата и вентромедијалниот префронтален кортекс, област важна за емпатично донесување одлуки.

Спротивно на тоа, помалку психопатичните индивидуи покажаа повеќе нормална мозочна активација и поврзаност во овие области.

Чудните обрасци на активирање и поврзување на мозокот кај високо психопатичните поединци сугерираат дека тие не доживеале емпатија кога ја замислувале болката на другите и веројатно уживале во тоа.

Наодите би можеле да помогнат во информирањето на програмите за интервенција за психопатија, велат истражувачите. Тоа што психопатичните луѓе прво се замислуваат себеси во болка, може да се користи во терапии за когнитивно однесување како начин за почеток на емпатија.

Всушност, минатите истражувања покажаа дека психопатите можат да чувствуваат емпатија, кога тоа е експлицитно побарано, што сугерира дека оваа способност за разбирање на чувствата на друго лице може да биде потисната наместо целосно да недостасува кај психопатичните поединци.