Заврши Третиот симпозиум на Македонското невролошко здружение и Првиот конгрес на Невролошката секција на медицински сестри при ЗМСТАМ Проф. д-р Драгана Петровска-Цветковска: ГОРДА СУМ И СРЕЌНА НА УШТЕ ЕДЕН БЕСПРЕКОРНО ОРГАНИЗИРАН НАУЧЕН НАСТАН

Особено ми е чест што покрај нашите експертски искуства од професорите и експерти од областа на неврологијата, несебично своите искуства ги споделија и најголемите научници од регионот со што можам да кажам дека се создаде креирање на регионален консенсус за научна соработка и креирање на здравствена научна политика кога е неврологијата во прашање

Годинава можам да кажам иако беше замислен и реализиран како проект на симпозиум, финалната реализација од нас, но и од страна на организацијата беше на ниво на конгрес, што ме чини исклучително среќна и задоволна: Проф. д-р Драгана Петровска-Цветковска, претседател на Македонското невролошко здружение

Од 8 до 11 јуни во хотелот „Дрим“ во Струга се одржа Третиот симпозиум на Македонското невролошко здружение и Првиот конгрес на Невролошката секција на медицински сестри при ЗМСТАМ. Во фокусот беа новините во третманот и здравствената нега кај невролошки болни, а настанот беше со меѓународно учество. За впечатоците, програмата, заклучоците и другите детали поврзани со овој исклучителен научен настан, во интервју за „Панацеа“ говори проф. д-р Драгана Петровска – Цветковска, специјалист невролог (ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија) и претседател на Македонското невролошко здружение.

Министерот за здравство д-р Фатмир Меџити (десно) и доц. д-р Беким Исмаили, потпретседател на ЛКМ, на отворањето на Симпозиумот

Проф. Петровска – Цветковска, како го оценувате Третиот симпозиум на Македонското невролошко здружение и Првиот конгрес на Невролошката секција на медицински сестри при ЗМСТАМ? Кои се Вашите импресии непосредно по завршувањето на овој голем научен собир?

Проф. д-р Петровска – Цветковска: Иако впечатоците се уште не се сталожени од навистина долгите и исцрпувачки четири дена обемна програма и наука на исклучително високо ниво, можам со задоволство да истакнам дека сум горда и среќна на уште еден беспрекорно организиран научен настан. Имено од 8 до 11 јуни 2023 год. во Струга, веќе можам да кажам традиционално, Македонското невролошко здружение организираше трет по ред симпозиум „Новини во неврологијата 2023“, со интернационално учество. Оваа година имавме огромна посетеност со над 200 учесници од земјата и регионот. Програмата беше многу обемна како со научни сесии така и со симпозиуми и особено ми е драго што секојдневната програма се одвиваше беспрекорно во предвидената временска рамка.

Покрај домашни експерти, настанот во Струга со свое учество го збогатија и колегите од соседството, од регионалните невролошки здруженија, што беше одлична можност за споделување искуства и креирање на заеднички активности и здравствени политики.

Проф. д-р Петровска – Цветковска: Особено ми е чест што покрај нашите експертски искуства од професорите и експерти од областа на неврологијата, несебично своите искуства ги споделија и најголемите научници од регионот (Р. Србија, Р. Бугарија, Р. Црна Гора, Р. Албанија и Р. Косово) со што можам да кажам дека се создаде креирање на регионален консенсус за научна соработка и креирање на здравствена научна политика кога е неврологијата во прашање. Заклучоците се дека сите се соочуваме со слични предизвици, а решението е секако со заеднички заложби истите да се решат.

Плакета за животно дело и придонес во областа на неврологијата за академик Владимир Костиќ

Би сакала да се заблагодарам на сите учесници, фармацевтски компании, предавачи и организатори со една моја мисла која секогаш ме води кога креирам некој проект, а тоа е ЦЕЛО Е КОГА ИМА СЕ! И навистина реализиравме успешен симпозиум благодарение на заедничката заложба, пожртвуваност, но и убава енергија која не водеше низ целиот настан

Симпозиумот дојде како продолжение на минатогодишниот симпозиум на Македонското невролошко друштво одржан во мај 2022, исто така во Струга, но според реакциите на голем дел од присутните, истиот беше организиран на многу повисоко ниво. Дали и кај Вас превладува истиот впечаток?

Проф. д-р Петровска – Цветковска: Иако во тек на пандемијата организиравме преку дваесетина стручни состаноци, невролошки конгрес со меѓународно учество, прв симпозиум Новини во неврологијата со главни теми поврзани со Ковид пандемијата, измината година после Ковид пандемијата, во мај 2022 год. ни беше прв во живо повеќедневен настан и дружење со успешно реализирана програма.

Годинава можам да кажам иако беше замислен и реализиран како проект на симпозиум, финалната реализација од нас, но и од страна на организацијата беше на ниво на конгрес, што ме чини исклучително среќна и задоволна.

На наше огромно задоволство годинава го организиравме заедно со нашата десна рака во секојдневното практицирање медицинските сестри, кои го реализираа Првиот конгрес на невролошката секција на медицински сестри при ЗМСТАМ, насловен како „Новини во третманот и здравствената нега кај невролошки болни“.

Програмата беше многу обемна како со научни сесии така и со симпозиуми и особено ми е драго што секојдневната програма се одвиваше беспрекорно во предвидената временска рамка

Симпозиумот произлезе како надоврзување на претходниот симпозиум кој се одржа во мај 2022 год. во Струга, а на кој се начнаа многу теми и истите побудија интерес за последователно разрешување на дилеми, но и како можност за размена на искуства за најновите научни и професионални достигнувања во неврологијата. Постковид ерата, развојот на терапијата во третманот на невролошките болни беше мотив за конгресот на Невролошката секција на медицински сестри.

Дел од атмосферата на свечената вечера

Настанот доби и огромна поддршка од исклучителни личности во земјава, кои со своето лично присуство во Струга дополнително го збогатија Третиот симпозиум на Македонското невролошко здружение и Првиот конгрес на Невролошката секција на медицински сестри при ЗМСТАМ.

Проф. д-р Петровска – Цветковска: Нашиот настан го поддржаа низа исклучителни личности во државата. Проф. д-р Елизабета Ѓеоргиевска е огромен поддржувач на здруженијата како медицински така и на пациентите и несебично пожртвувано се бори на сите можни начини да ја подобри животната приказна на невролошките болни истата да е составена од што помалку препреки видливи и невидливи. Пораката која професорката ја испрати беше: „Со здружување на нашата колективна експертиза, ресурси и капацитети, верувам дека ќе придонесеме за подобрување на животот на овие пациенти“.

Настанот беше подржан и од нашиот драг колега невролог, сега почитуван Министер за здравство д-р Фатмир Меџити. Министерот како добар познавач на невролошката пракса истакна дека од особено значење е поддршката на сесијата на млади невролози, бидејќи тие се иднината на развојот на оваа специјалност и иднината на развојот на здравствениот систем.

Особена чест ни е што зад нас секогаш стои и лекарската комора на РС Македонија, и секогаш го поддржуваат развојот на научната мисла и експертските научни проекти. На симпозиумот со нас беше доц. д-р Беким Исмаили како потпретседател на ЛКМ, кој истакна дека развојот на невролошката мисла и експертските мислења и знаења од земјата и регионот се од исклучително значење за развојот на научната мисла во целост.

Емотивен момент: постхумно признание за проф. д-р Методија Чепреганов

Што друго беше составен дел од програмата на научниот настан?

Проф. д-р Петровска – Цветковска: Претконгресно првиот ден од симпозиумот организиравме две практични работилници: електроенцефалографија и епилепсии и акутен третман на исхемичен мозочен удар кои се од исклучително значење во секојдневното практицирање.

Научниот дел од симпозиумот го означи воведното предавање од академик проф. д-р. Владимир Костиќ како најреномиран невролог и научник во регионот од областа на невродегенеративните болести, но и огромен поддржувач на нашите невролози преку низа организирани едукации, супспецијализации, перфектно организирани симпозиуми и конгреси. Токму затоа во името на Македонското невролошко здружение, му се заблагодарив со плакета за животно дело и придонес во областа на неврологија на академик Костиќ.

Четири дена обемна програма и наука на исклучително високо ниво

Кога говорам за научната програма можам да кажам дека опфативме многу области од неврологија: демиелинизаторни болести, ретки болести, мозочни удари, невродегенеративни болести, деменции, болни синдроми, епилепсии со осврт од превенција, рана детекција, навремен и адекватен третман и прогноза на истите. Особено сакам да истакнам дека ние како држава сме на исто, а за некои области во неврологијата и на повисоко ниво во регионот. Се донесе заеднички заклучок од регионалните и наши експерти дека без заедничка соработка нема развој на невролошката мисла. Сакам да истакнам и дека повторно онаа причинско-последична врска на невролошките болести ја разгледавме и со сродните гранки до нас, претставена со Македонското кардиолошко здружение и Македонското здружение на физијатри претставено од нивните претседатели.

Македонското невролошко здружение не ги заборави ниту своите столбови, своите учители оддавајќи им почит и признание за нивната работа.

Проф. д-р Петровска – Цветковска: Водена од мотото дека „не постои сегашност без минато, ниту иднина без сегашност“, но и водена од Хипократовата заклетва, особено на еден пасус: „…кон своите учители ќе ја зачувам должната благодарност и почит…“ им одадовме почит на нашите високопочитувани учители, предводници и со еден збор татковци.

Емотивен беше делот на одавање на признание за животно дело и придонес во научната мисла по неврологија на нашите реномирани професори: проф. д-р Илија Џонов и проф. д-р Ристо Тренчев. Особено емотивен дел беше доделувањето на ова признание постхумно на истакнатите професори кои не напуштија од неодамна, но живеат во нашата мисла, нашите разговори и нашите срца: проф. д-р Методија Чепреганов и проф. д-р Ристо Пемов. Признанијата беа доделени на нивните деца.

Заедничка фотографија на дел од учесниците

Посебно место на Симпозиумот отстапивте на младите невролози, воедно испраќајќи и убава порака дека земјава има иднина кога станува збор за оваа гранка од медицината…

Проф. д-р Петровска – Цветковска: Секако, пак, водена од мотото „нема сегашност без минато ниту иднина без сегашност“ симпозиумот го завршивме со нашата иднина, сесијата на млади невролози, каде помладите колеги, идни научни профили споделија искуства, можам слободно да кажам на еднакво нивно со нивните ментори.

И за крај, би сакала да се заблагодарам на сите учесници, фармацевтски компании, предавачи и организатори со една моја мисла која секогаш ме води кога креирам некој проект, а тоа е ЦЕЛО Е КОГА ИМА СЕ! И навистина реализиравме успешен симпозиум благодарение на заедничката заложба, пожртвуваност, но и убава енергија која не водеше низ целиот настан.

Катерина Шекеровска-Димовска