„ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“: Продолжува здравствениот карван од клиниката „Жан Митрев“ за бесплатни кардиоваскуларни прегледи на пензионерите

Прегледите што ги спроведува тимот доктори специјалисти од клиниката „Жан Митрев“ содржат анамнеза, ЕКГ, ултразвучен кардиоваскуларен преглед и контрола на ТА и консултации за навремено откривање и превенција на срцеви заболувања

Со оваа активност клиниката „Жан Митрев“ ја зголемува грижата за здравјето на граѓаните и посебно за ранливи категории и оние без можност за консултации со доктор и ја подигнува свеста за грижа за кардиоваскуларното здравје

Здравствениот карван на клиниката „Жан Митрев“ „Здравје за сите“, продолжува со бесплатни кардиоваскуларни прегледи за пензионерите во Скопје и околината. Со прегледите, кои се одвиваат во клиниката опфатени се сите 14 пензионерски здруженија од каде се испраќаат пензионери со ниски примања, а кои имаат потреба од ваков преглед.

Клиниката „Жан Митрев“ го започна здравствениот карван „Здравје за сите“ и бесплатните прегледи со цел да се зголемат можностите и пристапот до специјалистички прегледи за сите оние што немаат и не можат да добијат мислење од доктор за својата здравствена состојба

Прегледите што ги спроведува тимот доктори специјалисти од клиниката „Жан Митрев“ содржат анамнеза, ЕКГ, ултразвучен кардиоваскуларен преглед и контрола на ТА и консултации за навремено откривање и превенција на срцеви заболувања.

Со бесплатните кардиоваскуларни прегледи кои се одвиваат во клиниката се опфатени сите 14 пензионерски здруженија од каде се испраќаат пензионери со ниски примања, а кои имаат потреба од ваков преглед

Клиниката „Жан Митрев“ го започна здравствениот карван „Здравје за сите“ и бесплатните прегледи со цел да се зголемат можностите и пристапот до специјалистички прегледи за сите оние што немаат и не можат да добијат мислење од доктор за својата здравствена состојба.

Здравствениот карван и спроведувањето на бесплатните прегледи е дел од Меморандумот за соработка потпишан меѓу Клиниката и Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија, а се спроведува во соработка со локалните организации. Карванот во претходниот период посети 11 града од Источна и Западна Македонија каде пристапот до специјалистички преглед е оневозможен, при што беа донирани прегледи во вредност од над 1.000.000 денари.

Со оваа активност клиниката „Жан Митрев“ ја зголемува грижата за здравјето на граѓаните и посебно за ранливи категории и оние без можност за консултации со доктор и ја подигнува свеста за грижа за кардиоваскуларното здравје со навремена превенција од кардиозаболувања на посебни целни групи и навремено идентификување и намалување на ранливоста.