ЗДРАВО Е: Не постои горна граница за интимност

Не постои горна граница и луѓето можат да бидат интимни со партнерот во текот на целиот живот

Погрешно е мислењето дека личностите во третото доба немаат потреба од секс. Подеднакво е важен како и за младите, а одделни истражувања покажуваат дека позитивно влијае на здравјето.

Најновата англиска студија покажала дека постарите од 50 години, кои имаат редовни односи, имаат многу подобро памтење и мозочни функции, а и позадоволни се од животот. За сексот е важно психичкото и физичкото здравје. Не постои горна граница и луѓето можат да бидат интимни со партнерот во текот на целиот живот.

Резултатите од други истражувања покажале дека сексот е мошне важна компонента во животот на секоја личност. Повеќе од половина од испитаниците над 65 години рекле дека сексот им е важен, но со годините се намалува зачестеноста на односите. Главната причина зошто луѓето се откажуваат од секс е отсустноста на партнерот, но и здравствените проблеми.