Зголеменото ниво на еден протеин по операција, може да биде знак дека пациентот има оштетување на срцето

Истражувањето исто така успеало да потврди постоење на ризични групи на пациенти. Тоа биле пациенти кои пред операцијата имале покачување на нивото на тропонин, како и пациенти кои пред интервенцијата биле анемични.

По анестезија и поголем хируршки зафат, речиси еден од пет пациенти има зголемено ниво на протеинот тропонин во крвта, што може да биде знак за оштетување на срцето, укажува нова студија објавена во British Journal of Anaesthesia. Овој вид на оштетување пак е поврзано со кардиоваскуларна болест или срцев удар.

Треба да се истакне дека дури и мало зголемување на нивото на тропонин може да укажува на зголемен ризик од сериозни кардиоваскуларни компликации или смрт.

Во моментов не е јасно што всушност предизвикува зголемување на нивото на тропонин во крвта за време на поголем хируршки зафат.

Истражувањето исто така успеало да потврди постоење на ризични групи на пациенти. Тоа биле пациенти кои пред операцијата имале покачување на нивото на тропонин, како и пациенти кои пред интервенцијата биле анемични.

Според мислењето на стручњаците, мерењето на нивото на тропонин пред и по операцијата заедно со внимателно, продолжено следење на пациентот, би овозможило на здравствениот персонал да открие компликации и навреме да реагира.