Живеењето во близина на зеленило е добро за менталното здравје

Aвстралиски истражувачи откриле дека 30 минути шетање по природа, на неделно ниво, е доволно за превенција од депресија, анксиозност, ментален замор, како и хипертензија.

Луѓето кои живеат во град во близина на парк или шума севкупно се помалку под стрес и помалку напнати за разлика од останатите луѓе од градот. Ова е заклучок на истражувањето на група германски научници во кое учествувале 341 доброволец, на возраст од 61 до 82 години. Учесниците во истражувањето детално ја опишале околината во која живеат и колку се близу до природата, додека истовремено со магнетна резонанца била испитана нивната мозочна активност.

Авторите на студијата кај личностите кои живеат во близина на зелените површини воочиле помала активност на нивото на амигдалите – две мали жлезди во мозокот чија функција се врзува за препознавање на заканите, чувството на страв, како и реакцијата на стрес.

Инаку, овој тим научници кај личностите кои живеат на село веќе порано констатирале значително помала активност на нивото на амигдалите во однос на просечните вредности, особено во однос на личности кои живеат во градовите. Сега утврдиле и дека меѓу луѓето во градот постојат разлики, и тоа во зависност од тоа колку некој живее во близина на зелени површини.

Уште една овогодишна студија укажала на значењето на природата за менталното здравје. Имено, австралиски истражувачи откриле дека 30 минути шетање по природа, на неделно ниво, е доволно за превенција од депресија, анксиозност, ментален замор, како и хипертензија.