Знаете ли дека тумор може да се појави и на срцето?

Освен тумори кои се појавуваат во самото срце и кои се нарекуваат примарни срцеви тумори, постои и ширење на туморот од други локации на срцето било во форма на метастаза или со директно ширење низ вените (тумор на бубрезите).

Тумори на срцето постојат, но се многу ретки. Се јавуваат во распон од 0,002 – 0,25 % во светската популација. Поголемиот број тумори на срцето се бенигни, а нивната важност е во тоа некои од нив да имаат малигнен потенцијал, но особено е поважно дека со самата своја величина предизвикуваат клиничка слика на попуштање на срцето, пореметување во функционирањето на срцевите залистоци или пречки при влегувањето и излегувањето на крвта во срцето.

Од некои тумори може да се одвои дел од ткивото што срцето со струење на крвта во исфрла во циркулацијата и тоа може да предизвика мозочен удар, особено кај млади лица или запушување на некои други периферни артерии (на пример, во стомакот или на екстремитетите).

Освен тумори кои се појавуваат во самото срце и кои се нарекуваат примарни срцеви тумори, постои и ширење на туморот од други локации на срцето било во форма на метастаза или со директно ширење низ вените (тумор на бубрезите).

Туморите може да се појават од кое било  ткиво што го составува срцето. Најчест тумор на срцето (75 % од примарните тумори на срцето) е миксомот кој настанува од внатрешниот слој на срцето кој се нарекува ендокард и најчесто се наоѓа во левата преткомора, но може да се јави и во коморите. Потоа тумор чие потекло е од срцевиот мускул и се нарекува рабдомиом (5-10 %) и типично се наоѓа во левата комора (80 %) и поретко во десната (15 %). Од сврзното ткиво во срцето се појавуваат фиброми или фиброеластоми (4-6 %) кои предизвикуваат пречки во протокот на крв и може да предизвикаат аритмија.

Малигните тумори на срцето се многу ретки и главно станува збор за саркоми и во 80 % од случаите го зафаќаат подрачјето на десната преткомора.КЛИНИЧКА СЛИКА

Таа се однесува на компликациите што туморот ги предизвикува со своето постоење било да се работи за изненадно губење на свеста, новонастант шум на срцето, изненаден мозочен удар кај помлади лица или како случаен наод на ултразвук на срцето.

Освен клинички преглед на кој може да се забележи новопојавен шум на срцето со променлив карактер, ултразвукот на срце останува темел на дијагностицирањето на срцевите тумори, а понатамошните испитувања опфаќаат магнетна резонанца на срцето.

Лекувањето на бенигните тумори на срцето е оперативно и значи целосно излекување, додека кај малигните тумори освен хируршата интервенција се вклучува и онколошко лекување.