Знаете ли што е “text neck“? Нова дијагноза што веројатно ја имате и вие!

Вратната болка е на четврто место на причинители за онеспособеност, и иако главно не е опасна, може да биде многу непријатна. Болката од вратот може да се шири во едната или двете раце и да трае најмалку еден ден, но почесто неколку дена, недели, па и со месеци.

Нов ризик фактор за развој на вратна болка е положбата на вратот при пишување на текстуални пораки на мобилен телефон или т.н. „text neck“. Тогаш главата е наведната нанапред и надолу, под агол од 33 до 45 степени.

Вратната болка е на четврто место на причинители за онеспособеност, и иако главно не е опасна, може да биде многу непријатна. Болката од вратот може да се шири во едната или двете раце и да трае најмалку еден ден, но почесто неколку дена, недели, па и со месеци.

Се појавува многу често и предизвикува значајна болка и онеспособеност и има големо влијание на пациентите, нивното семејство, здравствен систем и општеството во целост. Поради својата положба, вратниот “рбет е изложен на зголемен ризик од повреди и напрегања, па и не зачудува што вратната болка, веднаш зад онаа во грбот е втората најчеста причина за посета на лекар кога се работи за болки поврзани со ‘рбетот. Колку тој дел од телото е изложен на оптоварување најдобро покажува податокот дека само во еден час изведуваме околу 600 движења на главата, поради што вратниот ‘рбет секојдневно е под зголемен стрес.

ОПТОВАРУВАЊЕ СО СТРЕС

Нормалните движења всушност не би требало да имаат никакви последици на вратниот ‘рбет, но секојдневно во различни ституации правиме и движења кои се неприлагодени, кои не се физиолошки или се под големо оптоварување со стрес. Токму таквите движења можат, особено кај повозрасните лица или оние оние кои претходно имале повреда на тој дел од ‘рбетот, да доведат до проблеми кои се проследени со болка во вратот, но и во главата или во рацете.

Text neck  – вратна болка на новото време

Ризик фактори за појава на болка во вратот може да има многу, од возраста, полот и генетската предиспозиција, до претхпдни епизоди на овој тип на болка, повреда на вратот придружни мускулно-коскени тегоби или болести, до специфични психички карактеристики, како што се стресот, анксиозноста и депресијата.

Нов ризик фактор за развој на вратна болка во модерното време е флексиската положба на вратот при пишување на текстуални проаки на моблен телефон, т.н.  „text neck“. При пишувањето на таквите пораки, главата е во антефлексиј, односно наведната нанапред и кон доле под агол од 33 до 45 степени и тоа претставува ризик фактор за равој на вратна болка, но и на главоболка, како и болка во подрачјето на рамената.

Интересно е дека вратната болка е почеста кај жените, според некои студии дури и до три пати почеста, отколку кај мажите, како и дека до 50. години од животот е зголемен ризикот од развој на овој тип на болка, по што ризикот општо се намалува.