Зошто интелигентните луѓе немаат многу пријатели?! Другите не им се извор на среќа!

Високо интелигентните луѓе константно решаваат проблеми кои имаат врска со усовршување на животот и тие немаат време за дружење...

Ако сте навистина натпросечно интелигентни најверојатно е дека нема ни да  си играте (дружите), затоа што немате со кого. Неодамнешно истражување го потврдило она за што досега само се шушкаше, а тоа е дека високата интелигенција го „загрозува“ друштвениот живот.

Студијата објавена во магазинот „British Journal of Psychology“ зборува за истражувањето кое траело неколку години, а каде е следен животот на личности на возраст меѓу 18 и 28 години. Како што и можело да се очекува, тие кои најмногу се дружат се најсреќни. Сепак, за оние високо интелигентните не е баш така, затоа што друштвото не ги прави среќни. Среќата во нивниот живот е обратнопропорционална на бројот на луѓе што ги среќаваат. Уште од времето кога луѓето преминувале од фазата на ловци во фазата на собирачи, почнала да се развива интелигенцијата. Луѓето почнале да се прилагодуваат на живот на едно место. Оние кои сфаќале како да се прилагодат биле најпаметни, па и преживувале.

Преведено на јазикот на денешницата, високо интелигентните луѓе постојано решаваат проблеми кои немаат врска со усовршувањето на животот и тие немаат време за дружење затоа што социјализацијата им е губење на истото. Во денешно време на луѓето повеќе не им се потребни другите за да преживеат. Заедницата веќе не е сигурност. Меѓутоа во денешното конформистичко време потребата за усовршување, иако константна, сепак бара социјализација заради што интелигентните по малку се во тесно.

Со анализа на бројот на фејсбук пријатели утврдено е дека личноста може да има илјадници пријатели но само 27 проценти од нив се сметаат за релевантни, а со само 4 проценти има контакт. На паметните другите не им се извор на среќа, туку она што самите можат да го создадат и да го подобрат животот.