Зошто крв речиси секогаш се зема од домалиот прст, а ретко кога од кажипрстот?

Сите барем еднаш во животот сме давале крв, а за време на прегледот во детството главно ни земале крв од прстот.

Другиот метод на вадење крв од вена е многу попопуларен затоа што на специјалистите во лабораторијата им овозможува да земат многу повеќе крв при анализирањето.

Но постои причина зошто крв од прстот се зема главно од домалиот прст.  

Кога вадиме крв од прстот заради некоја анализа речиси секогаш ни го боцкаат домалиот прст. Ако некогаш сте се запрашале зошто крв не се вади од некој друг прст еве го одговорот.

Палецот и малиот прст се многу подобро поврзани со зглобот на дланката од останатите прсти. Тоа значи дека, теоретски, инфекцијата од палецот или малиот прст многу побрзо би се проширила „нагоре“ и би ја зафатила раката. Заради тоа крв генерално се вади од кој било прст освен од малиот и палецот.

Но на врвот од домалиот прст главно има нешто помалку рецептори за болка, па „боцкањето“ е помалку непријатно. Освен тоа овој прст го користиме поретко од останатите, па и кожата е тука потенка. а токму заради тоа и раничката на овој прст зараснува побрзо отколку на останатите прсти.