Зошто крвната група може да биде важна кај КОВИД-19

Имено, откриено е дека новиот коронавирус SARS-CoV-2 особено го привлекува антигенот на крвната група А, кој се наоѓа на респираторните клетки.

Нова студија нуди дополнителни докази дека лицата со одредена крвна група имаат поголема веројатност да заболат од КОВИД-19. Имено, откриено е дека новиот коронавирус SARS-CoV-2 особено го привлекува антигенот на крвната група А, кој се наоѓа на респираторните клетки.

Во ова истражување, научниците се фокусирале на проротеинот на површината на вирусот SARS-CoV-2 кој се нарекува домен на врзување на рецепторите (RBD), а тоа е дел од вирусот кој се врзува на клетките на домаќинот. Тоа го прави важна мета за научниците кои се обидуваат да откријат како вирусот ги заразува луѓето.

Целта на истражувањето била да се процени како SARS-CoV-2 RBD се однесува во интеракција со респираторните и црвените крвни клетки кај крвните групи А, Б и О.

Резултатите покажале дека SARS-CoV-2 RBD имал силна склоност на врзување на крвната група А, која се наоѓа на респираторните клетки, но немал склоност кон црвените крвни клетки на крвната група А или останатите крвни групи пронајдени на респираторните или црвените крвни клетки.

Интересно е дека вирусниот RBD всушност навистина го преферира видот на антигени на крвната група А, кои се наоѓаат на респираторните клетки, а тоа е веројатно начинот на кој вирусот влегува во повеќето пациенти и ги заразува, истакнуваат научниците.